Zajímavá místa Bratislavy

Historické centrum

Největší množství historických památek objevíte v historické části města. Světoznámým symbolem hlavního města Bratislavy se stal Bratislavský hrad, kterému dominují čtyři věže, mezi nimiž se nachází nádvoří. Bratislavský hrad se tyčí nad řekou Dunaj a to ve výšce 85 metrů. Hradní vrch byl již od eneolitu obýván, ale kamenný hrad tu byl vystaven až v 10. Století. Hrad prošel gotickou i renesanční úpravou a některé prostory dnes slouží k reprezentativním účelům Slovenské národní rady. V areálu této pamětihodnosti jsou nyní umístěny i expozice Slovenského národního muzea a dokonce v bývalé kapli se rozprostírá oblíbená koncertní síň.

Nový most

K dalším dominantním stavbám Bratislavy patří Nový most, který byl vybudován v druhé polovině 20. století, jež je jedním z pěti mostů, které se tyčí nedaleko historického centra nad bublající řekou Dunaj.

Slovenské národní divadlo

V Bratislavě na Hviezdoslavově náměstí najdete Slovenské národní divadlo, což je hlavní scéna celé země. Mimo tohoto národního divadla narazíte v Bratislavě na řadu dalších a zajímavých divadelních scén, z nichž můžeme jmenovat např. Divadlo Aréna či Astorka Korzo´90.

Vojanské nábřeží

Při procházce Bratislavou spatříte na Vajanském nábřeží Slovenské národní muzeum, které se věnuje dějinám celého národa. Pokud bychom se chtěli dozvědět jen o historii Bratislavy, tak byste měli navštívit Městské muzeum v Bratislavě, jež bylo založeno v roce 1868. Zda bychom chtěli poznat historii i dalších odvětví, tak bychom neměli opomenou Muzeum Dopravy, Muzeum moderního umění či Muzeum židovské kultury.

Devínský hrad

K dalším zajímavostem Bratislavy jistě patří Devínský hrad, z něhož zbyly už jen ruiny. Mohutná pevnost Devín se nachází nad ústím řeky Moravy do Dunaje a právě díky své velmi výhodné a strategické poloze se stal klíčovým hradem v období Velké Moravy. Toto významné místo bylo obýváno množstvím národů, např. Kelty, Góty, Longobardy a dalšími významnými rody. Devín vybízí ke krásným procházkám.

Michalská věž

Michalská věž, další pamětihodnost Bratislavy, odkud je nádherný pohled na historické centrum města, je jediná zachovalá brána z doby středověkého městského opevnění, jejíž gotické základy vznikly v 1. polovině 14. století. Nyní se tu nachází Muzeum zbraní a městského opevnění.

Dóm sv. Martina

Gotická katedrála, Dóm sv. Martina, je vybudována na místě původního románského kostela. Tato katedrála má připomínat slávu Bratislavy v období, kdy byla konurbačním městem Uherských králů. Katedrála se skládá že čtyř kaplí.

Grassalkovichov palác

Grassalkovichov palác a záhrada, další místo, které byste při návštěvě Bratislavy, neměli opomenout. Rokokový letní palác z roku 1760 byl vybudován pro strážce královské koruny a pro rádce Marie Terezie. Nyní se v tomto areálu nachází nádherná zahrada, která je velmi příjemná pro procházky a pro pořádání konzertů a reprezentativní prostory slouží jako sídlo prezidenta republiky. Můžeme tu spatřit také kopii sochy Marie Terezie, fontánu Mladost od slovenského sochaře Tibora Bártfaya.

Stará radnice

Stará radnice byla vybudována již ve středověku. Dnes tyto prostory slouží jako sídlo Městského muzea a pro dokumenty dějin města a feudální justice. Před hlavním vchodem do Staré radnice spatříte Maximilánovu fontánu, která je také známá pod názvem Rolandova fontána, jež byla vybudována v roce 1572 a dodnes je tato fontána opředena mnohými tajemstvím.

Františkánský kostel

Při návštěvě Bratislavy byste neměli zapomenout ani na Františkánský kostel a klášter, nejstarší náboženskou stavbu Bratislavy, jež vznikla ve 13. Století. Klášter byl svědkem mnoha historických událostí.