Informace o Bratislavě

Hlavním městem Slovenské republiky, s téměř půl milionem obyvatel, je Bratislava, slangově označována jako Blava. Toto slovenské město bylo založeno v roce 1919. Bratislava se rozprostírá na území jihozápadu země, nedaleko státních hranic s Rakouskem a Maďarskem, a to přímo na obou březích řeky Dunaj.

V Bratislavě se nachází řada významných společností, z nichž můžeme jmenovat centrálu středoevropské Mezinárodní finanční korporace, Rozvojový program OSN pro Evropu a Společenství nezávislých států a Populační fond OSN pro Evropu a z Asii. Mimo těchto institucí tu sídlí řada významných firem a obchodních komplexů, počínaje přes telekomunikační operátory až po průmyslové podniky či softwarové společnosti. Dnešní nejvyšší budou v Bratislavě je tzv. Tower 115.

Bratislava se v posledních letech stává jedním z nejoblíbenějších turistických cílů Evropy a dokonce může soupeřit s okolními velkoměsty jako je např. Vídeň či Budapešť. K nejčastějším návštěvníkům, kteří zavítají do Bratislavy, patří mimo domorodých Slováků, tak Britové, Američané, Němci, Japonci, Poláci, Italové a další světové národnosti. Zásluhou turistiky se Bratislavě výborně daří v oblasti ekonomiky a čím dál více se stává závislejší na cestovním ruchu.

Většina obyvatel Bratislavy jsou římskokatoličtí křesťané, pro něž bylo ve městě vybudováno mnoho kostelů, z nichž k nejznámějším patří Františkánský kostel či Konkatedrála svatého Martina. V minulosti tu vznikla i synagoga, ale kvůli výstavbě Nového mostu byla bohužel zdemolována.

Doprava v Bratislavě

Bratislava se řadí k významné dopravní křižovatce, kam se sbíhají čtyři dálnice, mnoho železničních spojů. Mimo to se v Bratislavě vyskytuje poměrně vyspělá říční doprava. Samozřejmě bylo v Bratislavě vybudované mezinárodní letiště, a to letiště M. R. Štefánika.K příletu do Bratislavy můžeme využít, již zmiňované, mezinárodní letiště, jež patří k nejdynamičtěji se rozvíjejícím evropským letištím.

Pokud toužíte po romantice, tak dobrou volbou pro cestování do Bratislavy, je pomocí lodní dopravy po řece Dunaj. Kanál Rýn-Mohan-Dunaj spojuje Bratislavu se Severním a Černým mořem. Do Bratislavy se můžete samozřejmě vydat i vlakem a to po mezinárodním železničním uzlu, poněvadž se tu zbíhají vlaky z České republiky, Rakouska, Polska, Maďarska i Ukrajiny. Samozřejmě pokud dáváváte přednost automobilové dopravě, tak i tady se dočkáte uspokojivých potřeb. Sbíhají se tu dálnice jak z České republiky, tak i z Rakouska či Maďarska.

Po Bratislavě můžete cestovat pomocí tramvajové sítě, autobusové či trolejbusové dopravě. Již v minulosti se dlouho mluvilo o stavbě metra a nyní se navrhuje stavba tzv. nosního systému MHD, neboli rychlodrážní tramvaje. Při poznávání Bratislavy zjistíte, že většina historických památek je v centru města podlé pěší zóny.