Bratislava na Wikipedii

Wikipedia, nezávislá internetová encyklopedie, nabízí pro ty, kteří se chtějí o Bratislavě více informovat, řadu informací.

Rozsáhlou prezentaci údajů o Bratislavě v češtině najtede zde, slovenská rozsáhlejší verze informací je zde.

Děkujeme encyklopedii Wikipedia za dostupné kvalitní informace zdarma.