Primaciálny palác

Primaciálny palác je historicky významná budova stojící na stejnojmenném náměstí, ve kterém byl 26.12.1805 podepsaný tzv. bratislavský mír mezi rakouským císařem Františkem Josefem II. a císařem Napoleonem I. po bitvě u Slavkova.

Dnes sídlo v klasicistním slohu vybudované v polovině 15. století pro ostrihomského arcibuskupa Jozefa Batthyányho, se stalo především turisticky lákavé, když se v jednom z jeho komínů, při rekonstrukci budovy v roce 1903, našla vzácná kolekce šesti tapisérií ze 17. století. K paláci přísluší i kaple sv. Ladislava, která byla vystavěna současně při první přestavbě paláce.