Korunovační slavnost

24. června se v Bratislavě konala Korunovační slavnost, která každoročně připomíná korunovační slavnosti uherských králů a královen. Už desáté výročí oslav bylo provázeno obřadem ze 6. června 1655, kdy svatoštěpánskou korunu tehdy převzala mantovská princezna Eleonora z rodu Gonzaga. Byla korunována jako manželka Ferdinanda III a korunovační obřad začal v 15:00 na Hlavním náměstí v Bratislavě.

Na 25. června bylo v plánu připomenutí datumu korunovace císařovny Marie Terezie z roku 1741. V rámci celé akce se uskutečnil i tradiční bratislavsky jarmark s ukázkou dobových řemesel a také Festival frankovky modré jako oblíbený nápoj císařovny Marie Terezie. Spolu s Korunovačními slavnosti se také vždy otevírá i Kultruní bratislavské léto.