Krátce z historie Bratislavy

První souvislé osídlení Bratislavy je datováno do let 400 až 50 před naším letopočtem. První obyvatelé byli Keltové, které vystřídali Germáni a nakonec Slované.

Bratislavské území bylo součástí Sámovy říše, poté říše Velkomoravské a poté se území stalo na cca 1000 let součástí uherského státu.

V roce 1918 se Bratislava a celé Slovensko stává součástí Československa. Po pádu komunismu v roce 1989 přichází rok 1993 a vznik samostatného Slovenského státu.