DAAD - dny architektury a designu

Festival DAAD se koná každoročně v Bratislavě ve dnech 28. května – 3. června a v Košicích ve dnech 21. - 27. května. Projekt DAAD si dává za cíl především obohatit a posílit vnímání architektury a designu na Slovensku, proto se festival zaměřuje především na ukázky umění v prezentacích a různých výstavách v průběhu 7 dnů.

Projekt DAAD je známý i ve větších evropských městech – v Londýně, Vídni nebo Budapešti, kde se setkává s velkým ohlasem a stává se moderním svátkem a oslavou současné světové a slovenské architektury. Program DAAD je opravdu bohatý a přesvědčit se o něm může každý, kdo se alespoň trochu o architekturu a umění kolem sebe zajímá. Akce a seznámení veřejnosti s festivalem jsou postavené predevším na hlavních přehlídkách prostřednictvím velkoplošné projekce, dále jsou do programu zahrnuty přednášky s předními a významnými osobnostmi ze zahraničí, otevřené ateliéry a designované showroomi a nesmí chybět ani různé workshoopy, filmy o architektuře, zelená architektura, prodej a výstava děl mladých a talentovaných umělců nebo fashion show.